1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Danuta Guest prowadząca działalność gospodarczą The American Academy of Business Danuta Guest z siedzibą w Sopot 81-760, Ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 5, o nr NIP 584-278-52-11.

2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym dostępnym na naszej stronie internetowej, będą przez nas wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów marketingowych oraz w celu odpowiedzi na złożone zapytanie. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie albo poprzez adres e-mail w celu przedstawienia naszej oferty.

3. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w sposób elektroniczny. Zgoda może być w każdym momencie odwołana – w tym celu napisz do nas wiadomość na adres: dana@theamericanacademy.pl

4. Dane osobowe przekazane są przez nas do firmy zewnętrznej dostarczającej nam usługi hostingowe: JCHost.pl Marcin Ćwiertnia, ul. Wspólna 11,32-085 Modlniczka NIP: 5130232935.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
• Prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie,
• prawo wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu ich otrzymania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.

Doświadczona Założycielka i Nauczycielka Biznesu:

Możliwość nauki od dwujęzycznej (polski i angielski) założycielki, dyplomowanej nauczycielki biznesu z USA, co gwarantuje wysoką jakość nauczania i praktyczne podejście do języka angielskiego. Dwujęzyczność ułatwia zrozumienie i przyswajanie materiału.

Stabilność i Doświadczenie:

Szkoła funkcjonuje od 2019 roku, co świadczy o stabilności i zaufaniu ze strony uczniów, a wielu z nich jest z nami od samego początku.

Specjalizacja w Biznesowym Języku Angielskim:

Unikalna oferta kursów skoncentrowanych na języku angielskim biznesowym, dostosowana do potrzeb przyszłych liderów biznesu i profesjonalistów. Program nauczania opiera się na praktycznym zastosowanie języka angielskiego w kontekście biznesowym, rozwijający umiejętności komunikacyjne i zawodowe.

Personalizowane Kursy Dla Uczniów od 2019 Roku:

Długoterminowa relacja z uczniami, pozwalająca na dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb każdego studenta. Nauka angielskiego z nami otworzy Ci drzwi do międzynarodowej komunikacji, umożliwiając rozmowy z ludźmi z całego świata tworząc niepowtarzalne doświadczenia życiowe

Dostęp do Nowoczesnych Narzędzi Edukacyjnych:

Korzystanie z najnowszych technologii edukacyjnych, interaktywnych platform online i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego naukę języka angielskiego.

Inspirująca Kultura Edukacyjna:

Stworzenie inspirującej i wspierającej kultury edukacyjnej, gdzie studenci są zachęcani do dzielenia się pomysłami i wspólnego rozwoju.

Nasze innowacyjne i nowoczesne podejście ma na celu nauczanie w realnym kontekście, w tym uczenie zintegrowane z pracą, uczenie oparte na rozwiązywaniu problemów, nauczanie przez projekty, oraz nauczanie oparte na dociekaniu, zadawaniu pytań i odkrywaniu.

Holistyczne

Wszechstronny rozwój człowieka, uwzględniający całokształt oddziaływań, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, sfery społeczno – moralnej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej. Ważne jest wzajemne zaufanie, współpraca i życzliwość mająca na celu pomóc w rozwoju wszystkich sfer osobowości, przełamanie barier obcości i formalizmu.

Spersonalizowane

Nauczanie w oparciu o umiejętności ucznia polegające na rozwijaniu, zmienianiu i dostosowywaniu sposobów nauczania do potrzeb ucznia. Uczenie wymaga zróżnicowanego podejścia, odpowiedniego czasu niezbędnego do przyswojenia danej wiedzy, oraz często dodatkowego wyjaśnienia i wsparcia.

Interaktywne

Kładzie nacisk na aktywną twórczość, samodzielność dochodzenia do wiedzy, umiejętność zbierania i wyszukiwania informacji, jak również udział w grupowym rozwiązywaniu problemów. Interaktywne nauczanie eliminuje granice pomiędzy teorią i praktyką.

Badawcze

Intencjonalny proces polegający na diagnozowaniu problemów, dokonywaniu krytycznej analizy eksperymentów, refleksji, znajdywaniu alternatywnych rozwiązań,  planowaniu badań, sprawdzaniu hipotez, poszukiwaniu informacji, konstruowaniu modeli, dyskusji oraz formułowaniu spójnych argumentów.

Autentyczne

Ma na celu badanie, dyskutowanie i konstruowanie koncepcji i relacji w realnych kontekstach, które dotyczą rzeczywistych problemów i projektów istotnych dla ucznia.