Doświadczona Założycielka i Nauczycielka Biznesu:

Możliwość nauki od dwujęzycznej (polski i angielski) założycielki, dyplomowanej nauczycielki biznesu z USA, co gwarantuje wysoką jakość nauczania i praktyczne podejście do języka angielskiego. Dwujęzyczność ułatwia zrozumienie i przyswajanie materiału.

Stabilność i Doświadczenie:

Szkoła funkcjonuje od 2019 roku, co świadczy o stabilności i zaufaniu ze strony uczniów, a wielu z nich jest z nami od samego początku.

Specjalizacja w Biznesowym Języku Angielskim:

Unikalna oferta kursów skoncentrowanych na języku angielskim biznesowym, dostosowana do potrzeb przyszłych liderów biznesu i profesjonalistów. Program nauczania opiera się na praktycznym zastosowanie języka angielskiego w kontekście biznesowym, rozwijający umiejętności komunikacyjne i zawodowe.

Personalizowane Kursy Dla Uczniów od 2019 Roku:

Długoterminowa relacja z uczniami, pozwalająca na dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb każdego studenta. Nauka angielskiego z nami otworzy Ci drzwi do międzynarodowej komunikacji, umożliwiając rozmowy z ludźmi z całego świata tworząc niepowtarzalne doświadczenia życiowe

Dostęp do Nowoczesnych Narzędzi Edukacyjnych:

Korzystanie z najnowszych technologii edukacyjnych, interaktywnych platform online i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego naukę języka angielskiego.

Inspirująca Kultura Edukacyjna:

Stworzenie inspirującej i wspierającej kultury edukacyjnej, gdzie studenci są zachęcani do dzielenia się pomysłami i wspólnego rozwoju.

Nasze innowacyjne i nowoczesne podejście ma na celu nauczanie w realnym kontekście, w tym uczenie zintegrowane z pracą, uczenie oparte na rozwiązywaniu problemów, nauczanie przez projekty, oraz nauczanie oparte na dociekaniu, zadawaniu pytań i odkrywaniu.

Holistyczne

Wszechstronny rozwój człowieka, uwzględniający całokształt oddziaływań, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, sfery społeczno – moralnej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej. Ważne jest wzajemne zaufanie, współpraca i życzliwość mająca na celu pomóc w rozwoju wszystkich sfer osobowości, przełamanie barier obcości i formalizmu.

Spersonalizowane

Nauczanie w oparciu o umiejętności ucznia polegające na rozwijaniu, zmienianiu i dostosowywaniu sposobów nauczania do potrzeb ucznia. Uczenie wymaga zróżnicowanego podejścia, odpowiedniego czasu niezbędnego do przyswojenia danej wiedzy, oraz często dodatkowego wyjaśnienia i wsparcia.

Interaktywne

Kładzie nacisk na aktywną twórczość, samodzielność dochodzenia do wiedzy, umiejętność zbierania i wyszukiwania informacji, jak również udział w grupowym rozwiązywaniu problemów. Interaktywne nauczanie eliminuje granice pomiędzy teorią i praktyką.

Badawcze

Intencjonalny proces polegający na diagnozowaniu problemów, dokonywaniu krytycznej analizy eksperymentów, refleksji, znajdywaniu alternatywnych rozwiązań,  planowaniu badań, sprawdzaniu hipotez, poszukiwaniu informacji, konstruowaniu modeli, dyskusji oraz formułowaniu spójnych argumentów.

Autentyczne

Ma na celu badanie, dyskutowanie i konstruowanie koncepcji i relacji w realnych kontekstach, które dotyczą rzeczywistych problemów i projektów istotnych dla ucznia.