Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Korzystając z naszej strony oraz naszych usług, akceptują Państwo wszystkie zapisy niniejszej polityki prywatności i wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez nas swoich danych.

1.

Administratorem danych osobowych jest:  Danuta Guest prowadząca działalność gospodarczą The American Academy of Business Danuta Guest z siedzibą w Sopot 81-760, Ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 5, o nr NIP 584-278-52-11.

2.

W przypadku skorzystania dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego lub skorzystania z opcji „zapisz się na kurs” zbieramy następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres mailowy,
  3. numer telefonu,
  4. adres korespondencyjny w przypadku skorzystania z usługi „zapisz się na kurs”,
  5. NIP w przypadku skorzystania z usługi „zapisz się na kurs”,
  6. firma oraz dane kontaktowe prowadzonej działalności w przypadku skorzystania z usługi „zapisz się na kurs”.

Informujemy, iż przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie bądź przetwarzanie może uniemożliwić nam świadczenie usług oferowanych na naszej stronie internetowej theamericanacademy.pl

3.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. w przypadku skorzystania z opcji zapisania się na kurs językowy za pomocą naszej strony internetowej – w celu wykonania zawartej umowy oraz dokonania rozliczeń podatkowych poprzez przesłanie faktur do biura księgowego,
 2. rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,
 3. odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie,
 4. ewentualnie w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z zawartymi umowami, świadczonymi usługami podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

4.

Szanujemy dane osobowe swoich Klientów, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody.

5.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 3 powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody, która może być w każdym momencie odwołana – w tym celu napisz do nas wiadomość na adres: director@theamericanacademy.pl.

6.

Na naszej stronie w celu zbierania danych statystycznych korzystamy z Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim, a wykorzystujemy je wyłącznie dla ulepszenia naszych usług – tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Google LLC z siedzibą  w USA posiada zgodność z EU-US-Privacy Shield, co świadczy o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, wymaganego przez RODO.

7.

Dane osobowe przekazane są przez nas do firmy zewnętrznej dostarczającej nam usługi hostingowe: JCHost.pl Marcin Ćwiertnia, ul. Wspólna 11,32-085 Modlniczka NIP: 5130232935. W związku z możliwością zapisania się na kurs językowy na naszej stronie internetowej dane osobowe przekazywane są przez nas do firmy zewnętrznej obsługującej płatności internetowe PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495. W momencie sprzedaży naszych usług stosujemy szyfrowane połączenia za pomocą bezpiecznego certyfikatu SSL.

8.

Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

9.

Każdemu użytkownikowi naszej strony internetowej przysługują następujące prawa:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie,
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. prawo wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.

Złożenie żądania, wynikające z art. 16 – 21 RODO, może się odbyć za pośrednictwem jednej ze wskazanych dróg komunikacji:

 1. w sposób tradycyjny – wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego/ złożenie osobiste, pisma / wniosku, podpisanego własnoręcznie, na adres: Sopot 81-760, Ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 5,
 2. w sposób elektroniczny – wysyłka informacji na adres email: dana@theamericanacademy.pl

11.

Na naszej stronie korzystamy z plików „cookies”, które są są plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swóją unikalną nazwę, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 1. Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacja zamówienia kursu, przede wszystkim do realizacji funkcjonalności koszyka oraz płatności; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 2. W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Operator strony internetowej informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

12.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30 września 2019.

Experienced Founder, Business Educator, and Academic Leader:

Enroll in our programs and benefit from the expertise of our bilingual (Polish and English) founder, a certified business educator from the USA. Our commitment to delivering top-notch instruction ensures a pragmatic approach to mastering the English language, enhanced by the advantages of bilingualism for improved comprehension and retention of material.

Stability and Track Record:

Established in 2019, our institution boasts a track record of stability and trust among our students, many of whom have remained loyal since our inception. This longevity underscores our dedication to excellence and our students’ satisfaction.

Specialization in Business English:

Explore our unique curriculum tailored specifically for aspiring business leaders and professionals. Our courses are meticulously designed to hone essential language skills within a business context, fostering effective communication and professional acumen.

Personalized Learning Since 2019:

Forge enduring connections with our faculty, who prioritize personalized attention to cater to the individual needs of each student. Our tailored approach ensures that your English language journey aligns seamlessly with your goals, opening doors to global communication and unparalleled life experiences.

Access to Cutting-Edge Educational Resources:

Embrace the future of learning with access to state-of-the-art educational technologies, interactive online platforms, and specialized software. Our commitment to leveraging modern tools enhances your English language proficiency in dynamic and engaging ways.

Cultivating an Inspirational Learning Environment:

Experience an educational culture characterized by encouragement, collaboration, and personal growth. Our nurturing environment empowers students to share ideas, foster creativity, and thrive together on their journey toward language mastery and professional success.

Our innovative and modern approach aims to embed learning within real-world contexts, including work-integrated learning, problem-based learning, project-based learning, and inquiry-based learning.

Holistic

Emphasis is placed on the whole growth of a learner instead of emphasizing only specific parts of the human experience. It aims to develop a person’s intellectual, emotional, social, physical, artistic, and spiritual potential. It is the opposite of rote memorization.

Personalized

Aims to customize learning for each student’s strengths, needs, skills, and interests.

Collaborative

It is a student-centered approach, involving joint intellectual efforts by students together to mutually search for understanding, solutions, or meanings.

Experiential

Focuses on learners reflecting on their experiences of doing something, so as to gain conceptual insight as well as practical expertise. It includes active experimentation, concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization

Authentic

It allows learners to explore, discuss, and meaningfully construct concepts and relationships in contexts that involve real-world problems and projects that are relevant to the learner.