The American Academy®

Gdańsk, Wrzeszcz

Professional Language Coaching

DANA GUEST
FOUNDER AND TEACHER

We are more than just another language school. We teach through coaching and proven teaching methods from the USA.

Thank you for visiting our site. We would like to share with you a brief history of who we are, how we got here, and why we are just not another language school.

The American Academy® is a professional language school where we teach through coaching while making your learning meaningful. With us, you’ll start speaking, writing, and thinking in English in no time. We are passionate about teaching and we use personalized and authentic approaches to help you succeed in mastering the English language. Drawing on years of experience in American, multicultural, and intercultural education systems, we teach in a way that builds confidence helping you overcome the challenges of learning a new language. Meaningful conversations, social events, and experiential learning will help expand your vocabulary base and understand the grammar through applied methods. We’ll also prepare you for presentations, meetings, improve your writing style, or assist you in conducting business conversations. More than 90% of our customers have been with us for over 3 years.

We offer face-to-face and online individual and group courses

A guiding principle for greater living: go for it, no time is better than now.

OUR EDUCATIONAL PHILOSOPHY

We believe in learning by doing, an educational concept supported by two American educational theorists: John Dewey and David Kolb.

Our innovative and modern approaches aim to embed learning within real-world contexts, including work-integrated learning, problem-based learning, project-based learning, and inquiry-based learning.

Holistic approach

Emphasis is placed on the whole growth of a learner instead of emphasizing only specific parts of the human experience. It aims to develop a person’s intellectual, emotional, social, physical, artistic, and spiritual potentials. It is the opposite of rote memorization.

Personalized approach

Aims to customize learning for each student’s strengths, needs, skills, and interests.

Collaborative approach

It is a student-centered approach, involving joint intellectual efforts by students together to mutually search for understanding, solutions, or meanings.

Experiential approach

Focuses on learners reflecting on their experiences of doing something, so as to gain conceptual insight as well as practical expertise. It includes active experimentation, concrete experience, reflective observation, and abstract conceptualization.

Authentic approach

It allows learners to explore, discuss, and meaningfully construct concepts and relationships in contexts that involve real-world problems and projects that are relevant to the learner.

Fields marked with * are required

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Danuta Guest prowadząca działalność gospodarczą The American Academy of Business Danuta Guest z siedzibą w Gdańsku 80-280, ul. Karola Szymanowskiego 20 lok U6, o nr NIP 584-278-52-11.

2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym dostępnym na naszej stronie internetowej, będą przez nas wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów marketingowych oraz w celu odpowiedzi na złożone zapytanie. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie albo poprzez adres e-mail w celu przedstawienia naszej oferty.

3. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w sposób elektroniczny. Zgoda może być w każdym momencie odwołana – w tym celu napisz do nas wiadomość na adres: dana@theamericanacademy.pl

4. Dane osobowe przekazane są przez nas do firmy zewnętrznej dostarczającej nam usługi hostingowe: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
• Prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie,
• prawo wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu ich otrzymania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.