Professional Language Coaching
for Managers and Executives

Szkolenia dla firm odbywają się w firmach lub u nas w szkole i są prowadzone tylko i wyłącznie w języku angielskim. 

Szkolenia również obejmują konwersacje na tamaty różnic kulturowych w biznesie pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.  

Skontaktuj się z nami

Przykładowe tematy szkoleń koncentrują się na poszerzaniu słownictwa, gramatyki, business writing and communication w zakresie:

Difficult/High Stake Conversations

 • What are the basis principles for handling difficult conversations?
 • What is emotional intelligence and what is the impact of emotional intelligence on work culture?
 • How effective are your meetings?
 • What strategies can you use to make your meetings more inclusive?

Interpersonal and Team Communication

 • Can emotional hijacking hinder effective communication?
 • How does self-management impact the communication process?
 • What are some of the barriers to effective communication?
 • How to read a body language and why is body language important?

Building Trust

 • Have you considered how your communication impacts all stakeholders?
 • Would those with whom you are communicating consider your communication effective and respectful?
 • Are your motives clear, or will others perceive that you have a hidden agenda?

Communication Across Cultures

 • What is cultural intelligence?
 • Why possessing cultural intelligence is important for global business leaders?
 • What approaches can you take to developing cultural intelligence?